• Тогтвортой хөгжлийн зорилго-10

  Тайлбарлах нь:Тэгш бус байдлыг бууруулах зорилго нь улс орнуудын дотоод дахь болон улс хоорондын тэгш бус байдлыг багасгахад оршино.

  Тэгш бус байдал нь ядуурлыг бууруулахад саад болж, хүний үнэ цэнэ, сэтгэл ханамжид, улмаар урт хугацаанд нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлсөөр байгаа юм.

  Зорилт 10.1-т 2030 он гэхэд бага орлоготой хүн амын 40 хувийн орлогын өсөлтийг үндэсний дунджаас дээгүүр түвшинд аажмаар хүргэж, хадгалана хэмээн тусгажээ.

  Үргэлжлэлийг ЭНД-ээс уншина уу. 

  © 2020 он. journalistsforsdg.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

  Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК