• Тогтвортой хөгжлийн зорилго-4

  Тайлбарлах нь: ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ ЗОРИЛГО нь хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй олгох, насан турш сурч боловсрох боломжийг бүрдүүлэхэд оршино.

  Чанартай боловсрол эзэмшснээр илүү сайн ажилтай болж, ядуурлаас гарах боломжийг бий болгоно.

  Боловсрол нь тэгш бус байдлыг бууруулж, жендэрийн эрх тэгш байдлыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлж, тогтвортой хөгжил бүхий нийгмийг цогцлооход хувь нэмрээ оруулна.

  Үргэлжлэлийг  ЭНД-ээс уншина уу.

  © 2020 он. journalistsforsdg.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

  Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК