• Тогтвортой хөгжлийн зорилго-8

    Тайлбарлах нь:Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зорилго нь хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн өсөлт болон бүх нийтийн бүрэн, бүтээмжтэй, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэнэ.

    Зорилт 8.6 2020 он гэхэд ажил эрхэлдэггүй, боловсрол эсвэл сургалтад хамрагдаагүй залуучуудын эзлэх хувийг үлэмж хэмжээгээр бууруулахаар тусгасан.

    Үргэлжлэлийг ЭНД-ээс уншина уу. 

    © 2020 он. journalistsforsdg.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

    Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК