• Тогтвортой хөгжлийн зорилго-9

  Тайлбарлах нь:Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх зорилго нь найдвартай дэд бүтэц, хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх, инновацийг хөхиүлэн дэмжихэд оршино.

  Хүн бүрт тэгш, хүртээмжтэй байх талыг голлон анхаарч эдийн засгийн хөгжил, хүний сайн сайхан аж байдлыг дэмжих чанартай, найдвартай, тогтвортой, уян хатан, бүсийн болон хил дамнасан дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.

  Зорилт 9.5-д Бүх улс орнууд, ялангуяа хөгжиж буй орнуудын технологийн чадавхыг дээшлүүлэх, шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний ажлыг сайжруулах, түүний дотор 2030 он гэхэд инновацийг дэмжих, 1 сая хүн ногдох судалгаа-хөгжлийн ажилтны тоог [x] хувиар нэмэгдүүлэх, судалгаа-хөгжилд зарцуулах төр, хувийн хэвшлийн зардлыг өсгөхөөр тусгажээ.

  Үргэлжлэлийг ЭНД-ээс уншина уу. 

  © 2020 он. journalistsforsdg.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

  Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК